Nieuwe postcode invoeren

In jouw wijk lijkt de auto voorrang te krijgen Waarom?

In jouw wijk is de ruimte op straat zo verdeeld:

In jouw gemeente is de auto koning

In gaat maar liefst % van de ruimte naar de auto. Voor een leefbare stad moet dat écht anders. Zolang we zoveel ruimte geven aan vervuilend verkeer, worden onze steden steeds minder leefbaar.

Als we de klimaatdoelen willen halen, gezonde lucht willen inademen en prettig willen leven in onze steeds drukkere steden, moeten we de ruimte eerlijk gaan verdelen. Fietsers in het nauw gedreven tussen geparkeerde en rijdende auto’s? Zo willen we onze steden niet meer!

Ruimte voor mensen

Stel je voor: een mooie, groene wijk met fijne fietspaden, ruimte om te sporten, spelen en ontspannen. Het kan! Als we duurzaam vervoer voorrang geven, dan is er veel meer ruimte in jouw wijk. Auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur per dag niets te doen en nemen zo veel kostbare ruimte in. Met minder auto’s in jouw wijk, heb je minder parkeerplekken nodig en ontstaat ruimte voor groen. Je krijgt een mooier uitzicht en het is beter voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Met 25 procent minder auto's in jouw wijk, zou er ruimte zijn voor in totaal . Deel je uitslag en laat je vrienden zien dat je ook een wijk voor mensen wilt!

Kom in actie

Teken ook onze oproep aan de overheid en zorg voor leefbare wijken en gezondere steden. Ik roep gemeentes en het Rijk op om in actie te komen, zodat:

  • vervoer niet meer vervuilend is;

  • er meer ruimte komt voor fietsen en wandelen;

  • het openbaar vervoer efficient en voor iedereen bereikbaar is.


Ik wil een gezonde, veilige leefomgeving en duurzaam op weg.